• Polski
  • Deutsch
  • English
  • 27-28 June 2020, Poland

Pierwsza pomoc

W razie kontuzji pierwszej pomocy udzieli wykwalifikowany personel, dyżurujący bezpośrednio na stadionie. Obywatele państw UE mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, na podstawie indywidualnej karty ubezpieczenia.

Uczestnicy spoza państw Unii Europejskiej muszą się liczyć świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez publiczną służbę zdrowia.
Dlatego zalecamy aby wszyscy uczestnicy zapewnili sobie dokumenty potwierdzające zawarcie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.