• Polski
  • Deutsch
  • English
  • 27-28 June 2020, Poland

Informacje o turnieju

Do udziału w turnieju w 2020r. zapraszamy drużyny w kategoriach wiekowych: U10 oraz U12, liczba zawodników w drużynie to (6+1):

  • U12 – chłopcy urodzeni 1.1.2008 lub później
  • U10 – chłopcy urodzeni 1.1.2010 lub później

W Europie mieszka ponad 400 grup mniejszości narodowych i etnicznych, a należy do nich około 100 milionów ludzi. Oznacza to, że prawie co 7 Europejczyk należy do jednej z mniejszości. Dlatego Europa składa się nie tylko z państw narodowych, ale także z wielu mniejszości i małych narodów, które czynią Europę ciekawą, kolorową i tolerancyjną.

Turniej Ernesta Willimowskiego to wydarzenie sportowe łączące rywalizację sportową wydarzenie kulturalne, a przede wszystkim to spotkanie młodzieży mniejszości narodowych z kilku europejskich państw. Organizatorem turnieju jest Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU DRUŻYNY REPREZENTUJĄCE MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Z CAŁEJ EUROPY!